Al onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Wanneer een e-mail niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het originele bericht (en alle bijlagen) volledig te verwijderen zonder daarvan gegevens achter te houden. Informatie per e-mail is verzonden via internet en kan daarbij verminkt zijn (door derden). Vergewis u daarom van de juistheid van de gegevens voordat u acties onderneemt die zijn gebaseerd op of ontleend aan de e-mail en/of bijgevoegde informatie.

 

All the information contained in our e-mail communication is solely intended for the (legal) person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of e-mail communication, he or she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication. Neither LNO drukkerij BV nor its subsidiaries accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of e-mails.