ecologisch duurzaam ondernemen:

  • zorg voor milieu
  • sinds januari 2009 uitsluitend groene energie (SEI)
  • grondstoffenkeuze (bijv. FSC/PEFC-papier)
  • keuzen m.b.t. hulpstoffen en het streven CO2-neutraal te produceren
  • strikte scheiding van afvalstromen