ecologisch duurzaam ondernemen:

  • milieuzorg (ISO14001)
  • energiekeuze, sinds januari 2009 uitsluitend groene energie (SEI)
  • grondstoffenkeuze (bijv. FSC/PEFC-papier)
  • chemievrije productie van drukplaten
  • keuzen m.b.t. hulpstoffen streven CO2-neutraal produceren
  • strikte scheiding van afvalstromen