sociaal duurzaam ondernemen

  • grondstoffenkeuze (bijv. FSC/PEFC-papier)
  • productiemiddelen (energieverbruik en milieubelasting)
  • keuzen m.b.t. hulpstoffen