LNO heeft veel kennis van de hightech grafische wereld en hoe deze kennis te benutten voor een beter milieu en duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor LNO een continu proces waarbij de bedrijfsvisie op duurzaam ondernemen verankerd is in alle bedrijfsprocessen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet), de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (People), gericht op rendement en continuïteit (Profit).

Duurzaam heeft ook betrekking op de keuzes van materiaal en toepassingen.
Verschillende inspirerende cases over papier en innovatie zijn te vinden op De Monsterkamer.
De Wereld van Papier is ook een interessante bron voor ideeën en mogelijkheden.

LNO ondersteunt graag zijn relaties in hun streven naar behoud en verbetering van het milieu. Zo bieden wij onze klanten aan om samen het drukwerkpakket te analyseren en na deze quick scan concreet advies te geven over het inkopen van duurzaam drukwerk.