De economische crisis heeft natuurlijk impact op de creatieve industrie (gehad) en geeft nog steeds een beeld van overcapaciteit en prijsdruk. Wij denken inmiddels voorbij de crisis en zien nieuwe kansen en uitdagingen!

Binnen de maak-industrie in het algemeen en de creatieve bedrijfstak in het bijzonder zal in de Westerse wereld een verdere shake-out plaatsvinden. Gekoppeld aan de explosieve ontwikkeling van de BRIC-landen(1) zal dit een reset veroorzaken van de westerse economie. Dit betekent een definitieve overgang van de postindustriële naar een facilitaire economie(2). Hierdoor ontstaat bij bedrijven en (overheids-)instellingen behoefte aan regisseurs in specialistische werkgebieden. Naar onze verwachting zal dit zeker ook gaan gelden voor het grafimedia netwerk.

LNO kan als netwerkregisseur een inhoudelijk bijdrage leveren aan de inrichting van processen en het maken van keuzes binnen dit specialistische werkgebied. De infrastructuur van het beheer van promotionele uitingen (o.a. drukwerk) is immers belangrijker dan het product. Specifieke kennis van procesinnovatie is nodig om optimaal voordeel te kunnen halen uit de samenwerking van marktpartijen, zoals grafische automatisering, koppelen van databanken t.b.v. publicaties, online tools voor opmaak en bestellen, gebruik maken van standaards (PDF, JDF).

 


(1) Brazilië, Rusland, India en China zullen zich zo snel ontwikkelen dat ze vóór 2040 de meeste van de huidige rijkste landen hebben ingehaald. Facilitaire bedrijfstakken in de BRIC-gebieden (waartoe ook wel delen van Oost-Europa, Turkije, Zuid Afrika en Chili gerekend worden) zullen zich vooral richten op het realiseren van de regionale groei.
(2) www.creativeclass.com (Richard Florida, The Great Reset)